Programy

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME 6 TEMATICKÝCH ZAMĚŘENÍ

TŘÍDNÍ TMELING

Program je zaměřen na podporu dobrých vztahů mezi studenty a pozitivní klima třídy. Nabízíme tři varianty: pro nové kolektivy, pro kolektivy v obtížné situaci, pro loučící se kolektivy.

VÍCE O PROGRAMU ZDE

JÁ JSEM JÁ

Sebepoznání, sebedůvěra, vědomí své vlastní hodnoty, zacházení se svými emocemi, seberegulační vlastnosti, hledání motivace i vnitřních zdrojů.

VÍCE O PROGRAMU ZDE

ŽIVOT ONLINE

Jak zodpovědně zacházet s novými médii? Soustředíme se na přínosy a pozitiva, ale i na psychologické pozadí a možná rizika technologií i sociálních sítí.

VÍCE O PROGRAMU ZDE

LIFE IS REAL

Co má v životě cenu, kam se ubírat, co vlastně chci, za čím jdu a o čem sním. Životní dovednosti, sebeřízení a rozhodování v životě i osobní etika.

VÍCE O PROGRAMU ZDE

NIKDO NENÍ OSTROV

Spolupráce a efektivní komunikace, řešení konfliktů, pomluvy či manipulace, respekt a úcta, role ve skupině, hodnota vztahů a posílení vzájemné důvěry.

VÍCE O PROGRAMU ZDE

ROZVAŽ TO!

Jsme zahlceni neuvěřitelným množstvím informací a podnětů. Ale jak se v nich vyznat? Jak je můžeme rozplést, „rozvázat“, ale také rozvážit, které jsou pravdivé a kdo nás naopak vodí za nos? Kritické/rozvážné myšlení je nutnost, abychom přežili v digitální džungli.

Škola / třída si zvolí některý z pěti tematických kurzů a následně vždy domlouváme konkrétní témata a formulujeme cíle, které v daném kurzu otevřeme, aby to odpovídalo potřebám dané třídy a aby kurz jako celek dával smysl.

Programy plní preventivní, vzdělávací i výchovnou roli. Kromě toho, že jsou velmi efektní prevencí šikany a ubližování, tkví jejich síla zejména v naplňování tzv. „druhého pilíře“ preventivního programu školy.

JAK VYUŽÍT PROGRAMY INVENIO PRO ŠKOLNÍ PREVENCI

Pobytový kurz má obrovskou výhodu, že poskytuje dostatek času a prostoru věnovat se jednotlivým tématům, nechat rezonovat důležité otázky, zpracovat emoce nebo zažít „aha“ efekt v různých momentech. Mnohem lépe se vepíše do osobní zkušenosti a studenti z něj mohou ještě dlouho čerpat. Program je intenzivní a přitom zábavný. Ze zpětné vazby studentů víme, že pro mnohé představuje významný moment na jejich cestě, velký krok kupředu nebo zkrátka „nezapomenutelný zážitek“.