Kdo jsme?

Jsme tým mladých pedagogů s bohatou zkušeností v práci s dětmi a mládeží i s netradičními výchovně-vzdělávacími metodami. Vycházíme ze zkušenosti a z konceptu úspěšných kurzů pro školy s názvem „Orientační dny”, které jsou více než patnáct let realizovány ve Fryštáku u Zlína a těší se velké oblibě.

Provozovatelem projektu Invenio je Arcibiskupství pražské.

Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8, která našim lektorům poskytuje metodickou, konzultační a supervizní podporu.

Každý kurz vede hlavní lektor a jeden až dva další lektoři. Lektoři prochází výcvikem primární prevence, vzděláním v metodě zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice, absolvují stáže v projektu Orientační dny a další školení. Pracují pod odbornou supervizí pracovníků pedagogicko-psychologické poradny. Mladý věk lektorů (24 – 36) je předností, kterou žáci velmi oceňují.

Náš tým

Lukáš Matys

hlavní lektor

(vedení projektu, metodika)

Ludvík Rubáš

hlavní lektor

(sportovní aktivity)

Tomáš Imlauf

hlavní lektor

(teambuilding)

Kateřina Derflová

lektorka

(metodika)

a další spolupracovníci

„Jsme lidé, kterým není jedno, jakým směrem se vydají budoucí generace.”