Kdo jsme?

Jsme tým mladých pedagogů s bohatou zkušeností v práci s dětmi a mládeží i s netradičními výchovně-vzdělávacími metodami. Vycházíme ze zkušenosti a z konceptu úspěšných kurzů pro školy s názvem „Orientační dny”, které jsou více než dvacet let realizovány ve Fryštáku u Zlína a těší se velké oblibě.

Provozovatelem projektu Invenio je Arcibiskupství pražské.

Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8, která našim lektorům poskytuje metodickou, konzultační a supervizní podporu.

Každý kurz vede hlavní lektor a jeden až dva další lektoři. Lektoři prochází výcvikem primární prevence, vzděláním v metodě zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice, absolvují stáže v projektu Orientační dny a další školení. Pracují pod odbornou supervizí pracovníků pedagogicko-psychologické poradny. Mladý věk lektorů je předností, kterou žáci velmi oceňují.

Náš tým

Lukáš Matys

vedoucí projektu, metodický garant

Priyanka Choudhary

lektorka

Tomáš Imlauf

vedoucí lektorského týmu

Daniel Frič

hlavní lektor

Jakub Matějovský

hlavní lektor

František Karmazín

lektor ve výcviku

Klára Staňková

lektorka

...

...

a další spolupracovníci

„Jsme lidé, kterým není jedno, jakým směrem se vydají budoucí generace.”