LIFE IS REAL

Jedno přísloví říká, že vize bez akce je snění, ale akce bez vize je bláznovství. V životě se honíme za vším možným, ale víme vůbec, kam směřujeme? Nemáme někdy pocit zahlcení, chaosu nebo dokonce zmaru? V kurzu „Life is real“ konfrontujeme studenty s jejich životní realitou a necháváme je objevovat, co je pro ně důležité, jaké hodnoty sdílí s ostatními i jaké jsou jejich osobní priority. Hledáme možnosti a nástroje jak život prožít naplno a smysluplně, jakou roli v tom hraje osobní vize, rozhodování, odvaha i osobní charakter a co dalšího nám v tom může pomáhat.