TŘÍDNÍ TMELING

Kurz je primárně zaměřený na podporu dobrých vztahů mezi studenty a vytvoření lepší atmosféry ve třídě. Je vhodný zejména:

  • pro nově vzniklé nebo pozměněné kolektivy (jako adaptační kurz)
  • jako prevence šikany a ubližování
  • k prohloubení vztahů ve třídě
  • pro kolektivy, kde si spolužáci příliš nerozumí a mají mezi sebou bariéry
  • jako „nový začátek” po proběhlé intervenci z důvodů narušených vztahů nebo šikany
  • jako rozloučení kolektivu před přechodem na střední školu