TŘÍDNÍ TMELING

Třídní tmeling jsou kohezivní (harmonizační) kurzy, jejichž cílem je pozitivní ovlivnění klimatu třídy, zlepšení či prohloubení vztahů mezi žáky a posílení podporující atmosféry v třídním kolektivu. Je prevencí šikany a ubližování

Nabízíme tři varianty programu:

Třídní tmeling – LET´S GO!

  • pro nově vzniklé nebo pozměněné kolektivy (určitá forma adaptačního kurzu)

Třídní tmeling – RESTART 

  • pro kolektivy, kde si spolužáci příliš nerozumí a mají mezi sebou bariéry
  • když je potřeba prohloubit vztah mezi třídním pedagogem a studenty
  • jako „nový začátek” po proběhlé intervenci z důvodů vážně narušených vztahů nebo šikany

Třídní tmeling – NEXT 

  • jako rozloučení kolektivu před vstupem na střední školu a podpora zachování vztahů i po ukončení 9. třídy
  • jako ukončení dosavadní etapy a očekávání něčeho nového, co přichází