Organizační info

Délka kurzu, časové rozvržení

Kurz trvá tři dny. Naše zkušenost ukazuje, že je to optimální doba, aby program nastartoval skupinové i učící procesy a přitom účastníky neunavil a udržel jejich pozornost a motivaci. Dynamika celého kurzu v mimoškolním prostředí zanechává v účastnících i celém kolektivu zřetelnou pozitivní stopu.

Kurzy jsou standardně v turnusech středa až pátek, případně i pondělí až středa.

Cena

Cena třídenního programu je 2990 Kč za žáka a zahrnuje ubytování (2x nocleh) a využívání dobře vybavených prostor, dále plnou penzi vč. dopolední a odpolední svačiny, pomůcky a náklady na lektorné.
Cena je zčásti dotovaná – projekt běží za finanční podpory pražského arcibiskupství. 

Ubytování a stravování

Pro realizaci kurzů máme možnost dlouhodobě využívat objekt rekonstruované fary v Praze Kunraticích. V příjemných prostorách se nachází ubytovací kapacita (2 – 6 lůžkové pokoje), společné sociální zařízení, objekt disponuje vlastním stravovacím zázemím i vybavením pro trávení volného času.

Lokalita v sobě spojuje výhody pražské dostupnosti a zároveň klidného místa v blízkosti lesa a s dalšími možnostmi vyžití. To může být praktické jak pro pražské školy, které to nemají daleko, tak pro mimopražské školy, kterým může pomoci dobrá dopravní dostupnost, nebo možnost spojit kurz s výletem do Prahy.   

Adresa objektu: Kostelní náměstí 16, 148 00, Praha 4 Kunratice

Pedagogický doprovod

Třídu doprovází jeden, případně dva pedagogové, v ideálním případě třídní učitel/ka. Za žáky při programu během celého dne zodpovídají lektoři kurzu. Účast pedagoga na programu je dobrovolná, ale ze zkušenosti víme, že pro budování dobré atmosféry ve třídě je alespoň částečná účast velmi vhodná. Některé aktivity jsou ale naopak vhodné bez účasti učitele. Lektoři se s učiteli předem domlouvají na konkrétním postupu.

Jak objednat program

Pokud vás naše kurzy zaujaly nebo máte jakékoli dotazy, napište nám na naši adresu matys@invenioproskoly.cz nebo volejte na číslo +420 731 625 962. Vše vyřídíme při následné komunikaci.

Požadavky na účastníky

Účastníci kurzu, resp. zákonní zástupci vyplní přihlášku a zdravotní prohlášení. Obdrží ji společně s podrobnými informacemi od pedagogického doprovodu alespoň 14 dní před akcí a odevzdají ji na začátku kurzu. U studentů předpokládáme aktivní účast na programu, včetně respektování pravidel školní akce i místa pobytu. Mezi ně patří mj. zákaz kouření, konzumace alkoholu nebo drog.

Informace o zpracování osobních údajů

Arcibiskupství pražské, IČ: 00445100 se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Arcibiskupství pražské zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související se správou a chodem církve,
  • personalistická agenda,
  • agenda související s přijímáním svátostí,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
  • pořádání dobročinných sbírek,
  • správa zřizovaných právnických osob.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Arcibiskupství pražské (AP) se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností AP ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá AP o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na nás.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Arcibiskupství pražské