Co je invenio?

Invenio je třídenní program tvořený tematickými, diskusními, pohybovými i netradičními aktivitami. Je postaven na osobní zkušenosti, protože člověk se učí nejlépe tím, co sám prožije.

INVENIO znamená „objevovat” nebo „nalézat”. Naším cílem je, aby se žáci lépe zorientovali ve svém životě a mohli objevovat a rozvíjet postoje i dovednosti, které jim pomohou ke smysluplnému a spokojenému životu v dnešní dynamické společnosti.

Kurzy jsou určeny žákům druhého stupně ZŠ a studentům SŠ a gymnázií.

Naše programy posilují

 • pozitivní přístup k životu
 • zodpovědnost a iniciativu
 • kladné hodnotové preference
 • kritické myšlení
 • efektivní komunikaci a spolupráci
 • tvořivost
 • pozitivní charakterové vlastnosti
 • vytrvalost a odolnost
 • poznání vlastních silných stránek i limitů
 • reflexi vlastního jednání i prožívání
 • schopnost obstát v mezilidských vztazích
 • a další…
 • pozitivní přístup k životu
 • zodpovědnost a iniciativu
 • kladné hodnotové preference
 • kritické myšlení
 • efektivní komunikaci a spolupráci
 • tvořivost
 • pozitivní charakterové vlastnosti
 • vytrvalost a odolnost
 • poznání vlastních silných stránek i limitů
 • reflexi vlastního jednání i prožívání
 • schopnost obstát v mezilidských vztazích
 • a další…

Preventivní význam

Podporování těchto vlastností je zároveň prevencí negativních jevů, jako jsou násilí, šikana, závislosti,
životní dezorientace a rezignace, nezdravý životní styl, rizikové sexuální chování, pocity méněcennosti, apod. 

Čím jsou kurzy Invenio specifické?

 • VÝJEZDNÍ A INTENZIVNÍ
  Spojuje výhody různých typů programů. Podobně jako jiné výjezdní akce umožňuje třídě vystoupit na několik dní z prostředí školy, což se významně odráží v otevřenosti a stmelení kolektivu. Zároveň má kurz svou tematickou dynamiku a lektoři se žákům intenzivně věnují po celou dobu, jak to známe např. u primárně preventivních programů ve školách.
  .
 • OPTIMÁLNÍ DÉLKA KURZU
  Tři dny poskytují nezbytný prostor k nastartování potřebných sociálních i edukačních procesů a zároveň umožňují udržet motivaci a soustředění žáků. Navíc je nepřipraví o příliš času školního vyučování.
  .
 • PREVENTIVNÍ I PRŮŘEZOVÁ TÉMATA  
  Tematická zaměření splňují poža-davky na nespecifickou i specifickou prevenci rizikového chování. Kurz dává příležitost dostatečně a efektivně probrat daná témata. Naše kurzy otevírají netradičním a zajímavým způsobem různá průřezová témata (zejména OSV) a mohou tak být účinným doplněním a rozšířením školního vyučování.
 • ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ
  Aktivity nejsou „animačním programem“ pro zábavu nebo adrenalinový zážitek, ale jde o pedagogickou práci, která sleduje konkrétní cíle. Tematické techniky a hry se díky reflexi stávají prostředkem pro objevení nebo posílení dovedností či postojů.
  .

 • TŘÍDA „V JINÉM SVĚTLE”
  Čas strávený mimo školní prostředí i prožívání jiných než typicky školních činností umožňuje kromě posílení vztahů také vidět třídu i jednotlivce v jiném světle. Lektoři mohou pedagogovi poskytnout svou nezávislou zpětnou vazbu na třídu a program může případně pomoci odhalit skryté problémy. (Cenné může být také pro třídu vidět v jiném světle pedagoga.)
  .

 • PRAKTICKÁ LOKALITA
  Místo konání (Praha – Kunratice) v sobě spojuje výhody pražské dostupnosti a zároveň klidné lokality situované u lesa s dalšími rozmanitými možnostmi. Je tedy vhodné jak pro pražské školy, které to nemají daleko, tak pro mimopražské školy, kterým může pomoci dobrá dopravní dostupnost, nebo možnost spojit kurz s návštěvou Prahy.

 • VÝJEZDNÍ A INTENZIVNÍ
  Spojuje výhody různých typů programů. Podobně jako jiné výjezdní akce umožňuje třídě vystoupit na několik dní z prostředí školy, což se významně odráží v otevřenosti a stmelení kolektivu. Zároveň má kurz svou tematickou dynamiku a lektoři se žákům intenzivně věnují po celou dobu, jak to známe např. u primárně preventivních programů ve školách.

  .
 • OPTIMÁLNÍ DÉLKA KURZU
  Tři dny poskytují nezbytný prostor k nastartování potřebných sociálních i edukačních procesů a zároveň umožňují udržet motivaci a soustředění žáků. Navíc je nepřipraví o příliš času školního vyučování.
 • PREVENTIVNÍ I PRŮŘEZOVÁ TÉMATA  
  Tematická zaměření splňují poža-davky na nespecifickou i specifickou prevenci rizikového chování. Kurz dává příležitost dostatečně a efektivně probrat daná témata. Naše kurzy otevírají netradičním a zajímavým způsobem různá průřezová témata (zejména OSV) a mohou tak být účinným doplněním a rozšířením školního vyučování.
  .
 • ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ
  Aktivity nejsou „animačním programem“ pro zábavu nebo adrenalinový zážitek, ale jde o pedagogickou práci, která sleduje konkrétní cíle. Tematické techniky a hry se díky reflexi stávají prostředkem pro objevení nebo posílení dovedností či postojů.
  .
 • TŘÍDA „V JINÉM SVĚTLE”
  Čas strávený mimo školní prostředí i prožívání jiných než typicky školních činností umožňuje kromě posílení vztahů také vidět třídu i jednotlivce v jiném světle. Lektoři mohou pedagogovi poskytnout svou nezávislou zpětnou vazbu na třídu a program může případně pomoci odhalit skryté problémy. (Cenné může být také pro třídu vidět v jiném světle pedagoga.)
  .
 • PRAKTICKÁ LOKALITA
  Místo konání (Praha – Kunratice) v sobě spojuje výhody pražské dostupnosti a zároveň klidné lokality situované u velkého lesa   s dalšími rozmanitými možnostmi. Je tedy vhodné jak pro pražské školy, které to nemají daleko, tak pro mimopražské školy, kterým může pomoci dobrá dopravní dostupnost, nebo možnost spojit kurz s výletem do Prahy.