Proč Invenio?

INVENIO znamená „objevovat” nebo „nalézat”. Naším cílem je, aby žáci mohli objevovat a rozvíjet postoje i dovednosti, které jim pomohou ke smysluplnému a spokojenému životu v dnešní dynamické společnosti.

Invenio jsou třídenní pobytové kurzy tvořené tematickými, diskusními, pohybovými i netradičními aktivitami. Program je postaven na osobní zkušenosti, protože člověk se učí nejlépe tím, co sám prožije. V každém kurzu (bez ohledu na téma) se díky lektorskému přístupu i charakteristickým programovým prvkům vytváří jedinečná atmosféra otevřenosti a důvěry, která výrazně posiluje pozitivní klima ve třídě.

Kurzy jsou určeny žákům druhého stupně ZŠ, studentům středních škol a gymnázií.
(Každý kurz je realizován pro jednu školní třídu max. do 35 žáků/studentů)

7 důvodů, proč zvolit kurzy Invenio

 • PROGRAM I ZÁZEMÍ V JEDNOM 
  Nemusíte shánět zvlášť ubytování, řešit stravování a zajišťovat kvalitní lektory. U nás máme všechno pohromadě.
  .
 • VÝJEZDNÍ A INTENZIVNÍ
  Výjezd mimo prostředí školy se významně odrazí v otevřenosti a stmelení kolektivu. Není to však „obyčejný výlet“. Kurz má značnou dynamiku a lektoři s žáky intenzivně pracují po celou dobu.
  .
 • OPTIMÁLNÍ DÉLKA KURZU
  Tři dny poskytují nezbytný prostor k nastartování potřebných sociálních i edukačních procesů a přitom umožňují udržet motivaci a soustředění žáků. Zároveň je nepřipraví o příliš času školního vyučování.
  .
 • PREVENCE I OSOBNÍ ROZVOJ  
  Program plní funkci prevence rizikového chování, ale také rozvíjí důležité lidské vlastnosti (OSV). Poskytuje dostatek prostoru pro soustředění na jednotlivá témata, což posiluje výsledný účinek. 
 • ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ
  Neděláme „animační program“ pro zábavu nebo adrenalinový zážitek. V našich aktivitách sledujeme konkrétní cíle a díky reflexi vedeme studenty k objevení nebo rozvíjení dovedností i postojů a získání zkušenosti. To je ve výsledku velmi efektivní způsob učení.
  .

 • TŘÍDA „V JINÉM SVĚTLE”
  Čas strávený mimo školu umožňuje pedagogům vidět třídu i jednotlivce v jiném světle. Studenti zase mohou jinak vidět pedagoga i sebe navzájem. A lektoři mohou poskytnout nezávislou zpětnou vazbu a pomoci odhalit skryté problémy.
  .

 • PRAKTICKÁ LOKALITA
  Místo konání spojuje výhodu dostupnosti Prahy a zároveň klidné lokality u lesa s rozmanitými možnostmi. Pražské školy to nemají daleko a mimopražským může pomoci dobrá dopravní dostupnost Prahy.

 • PROGRAM I ZÁZEMÍ V JEDNOM
  Nemusíte shánět zvlášť ubytování, řešit stravování a zajišťovat kvalitní lektory. U nás máme všechno pohromadě.
  .
 • VÝJEZDNÍ A INTENZIVNÍ
  Výjezd mimo prostředí školy se významně odrazí v otevřenosti a stmelení kolektivu. Není to však „obyčejný výlet“. Kurz má značnou dynamiku a lektoři s žáky intenzivně pracují po celou dobu.

  .
 • OPTIMÁLNÍ DÉLKA KURZU
  Tři dny poskytují nezbytný prostor k nastartování potřebných sociálních i edukačních procesů a přitom umožňují udržet motivaci a soustředění žáků. Zároveň je nepřipraví o příliš času školního vyučování.
 • PREVENCE I OSOBNÍ ROZVOJ  
  Program plní funkci prevence rizikového chování, ale také rozvíjí důležité lidské vlastnosti (OSV). Poskytuje dostatek prostoru pro soustředění na jednotlivá témata, což posiluje výsledný účinek. 
  .
 • ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ
  Neděláme „animační program“ pro zábavu nebo adrenalinový zážitek. V našich aktivitách sledujeme konkrétní cíle a díky reflexi vedeme studenty k objevení nebo rozvíjení dovedností i postojů a získání zkušenosti. To je ve výsledku velmi efektivní způsob učení.
  .
 • TŘÍDA „V JINÉM SVĚTLE”
  Čas strávený mimo školu umožňuje pedagogům vidět třídu i jednotlivce v jiném světle. Studenti zase mohou jinak vidět pedagoga i sebe navzájem. A lektoři mohou poskytnout nezávislou zpětnou vazbu a pomoci odhalit skryté problémy.
  .
 • PRAKTICKÁ LOKALITA
  Místo konání spojuje výhodu dostupnosti Prahy a zároveň klidné lokality u lesa s rozmanitými možnostmi. Pražské školy to nemají daleko a mimopražským může pomoci dobrá dopravní dostupnost Prahy.