Reference

Co o nás řekli pedagogové…

Všechny připravené aktivity jsou velmi různorodé a cílí na různé kompetence studentů - přes sport, myšlení, spolupráce, kreativita až po emoční prožívání. Pro učitele je to skvělá možnost poznat své studenty trochu jinak a dát jim možnost poznat i sebe samotné. Velkou pochvalu si rozhodně zaslouží instruktoři, kteří byli vždy perfektně připravení, pozitivně naladění a empatičtí. Kurz byl jedním z nejlepších, na kterém jsem kdy byla, a moji studenti se mnou souhlasí na sto procent.

Mgr. Lenka Zahrádková, třídní profesorka
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha

„Před kurzem byla třída rozdělena na skupinky, které nikdo nechtěl narušit, studenti nebyli ochotni spolu diskutovat, ani překročit některé bariéry. Během programu se to ale začalo měnit. Studenti se respektovali, mluvili i s těmi, se kterými se do té doby nebavili. A to se pak přeneslo i do školních lavic.”

Mgr. Anna Veselá, třídní profesorka
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3

"Aktivity byly různorodého charakteru pod vedením profesionálních lektorů a celý program byl utvořen na míru podle potřeb našeho kolektivu. Lokalita Kunratic je velmi pěkná a objekt prostorný a dobře vybavený. Děti byly spokojené a odcházeli jsme domů nadšení a plní dojmů a zážitků. Třída teď méně protestuje a lépe spolupracuje, je o poznání klidnější a celý kolektiv se více stmelil. Děkujeme všem lektorům za skvělý program."

Mgr. Petr Bor, třídní učitel
ZŠ Rakovského, Praha 4

"S lektory byla úžasná spolupráce. Dětem se věnovali neúnavně po celou dobu kurzu, stále se domlouvali na dalším průběhu a analyzovali proběhlé činnosti. Téma, která navodili na začátku kurzu, postupně rozvíjeli různými zábavnými i vážnějšími aktivitami a vedli děti k tomu, aby na základě svých prožitků docházely k vlastním závěrům. Náš kurz byl zaměřený na změnu prostředí, ukončení jedné etapy života (odchod z 9. třídy ZŠ) a přípravy na novou."

Mgr. Monika Musialová, třídní učitelka
ZŠ Krhanice

Navazujeme na dvacetiletou zkušenost projektu Orientační dny na Moravě. Náš program Invenio byl spuštěn koncem roku 2018 a doposud jsme navázali spolupráci s těmito školami:

 • Gymnázium J. Heyrovského, Praha 5
 • Gymnázium K. Sladkovského, Praha 3
 • Křesťanské gymnázium, Praha Hostivař
 • Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice
 • Gymnázium Vlašim
 • Arcibiskupské gymnázium, Praha 2
 • SOŠ sociální, Ječná, Praha 2
 • SŠ zdravotnická, Ječná, Praha 2
 • ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha 7
 • ZŠ Glowackého, Praha 8
 • ZŠ Ústavní, Praha 8
 • ZŠ Rakovského, Praha 4
 • ZŠ Krhanice
 • ZŠ Mníšek pod Brdy
 • ZŠ Navis
 • ZŠ Dolní Beřkovice
 • ZŠ Archa Petroupim
 • ZŠ Univerzum, Praha 9