OBJEVUJ ŽIVOT

 

OBJEVUJ HODNOTY

 

NAJDI SMĚR

1
1

Postoje a hodnoty

Pomáháme k utváření postojů a hodnot pro smysluplný a spokojený život i fungování společnosti.

OSOBNÍ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Posilujeme dovednosti potřebné k úspěšnému zvládání úkolů a výzev v životě.

Klima třídy

Přispíváme k formování a udržování pozitivních vztahů ve třídě a otevřené přátelské atmosféry.

Prevence

Naplňujeme cíle nespecifické i specifické primární prevence rizikového chování.

Fungující koncept

Program má své charakteristické a osvědčené prvky, vycházející z letité zkušenosti projektu „Orientační dny“.

Postoje a hodnoty

Pomáháme k utváření postojů a hodnot pro smysluplný a spokojený život i fungování společnosti.

OSOBNÍ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Posilujeme dovednosti potřebné k úspěšnému zvládání úkolů a výzev v životě.

Klima třídy

Přispíváme k formování a udržování pozitivních vztahů ve třídě a otevřené přátelské atmosféry.

Prevence

Naplňujeme cíle nespecifické, ale také specifické primární prevence rizikového chování.

Fungující koncept

Program má své specifické a osvědčené prvky, vycházející z letité zkušenosti projektu „Orientační dny“.

Co je invenio?

Invenio je třídenní program tvořený tematickými, diskusními, pohybovými i netradičními aktivitami.
Je postaven na osobní zkušenosti, protože člověk se učí nejlépe tím, co sám prožije.

Kurzy jsou určeny třídám 2. stupně ZŠ, SŠ a gymnázií.

Pro realizaci kurzů využíváme dlouhodobě objekt v příjemném prostředí na okraji Prahy,
kde je zajištěno ubytování i strava. 

Více informací zde

Programy

Program vytváříme na míru podle potřeb třídy, požadavků třídního učitele i vedení školy. Každý kurz zahrnuje dvě roviny:

  1. První rovina je tvořena tematickým zaměřením, které si škola volí.
  2. Druhá rovina je součástí každého kurzu, kdy se díky lektorskému přístupu i našim programovým prvkům vytváří jedinečná atmosféra otevřenosti a důvěry, která výrazně posiluje pozitivní vztahy ve třídě.

Aktuálně nabízíme tři tematická zaměření, adaptační kurz a témata specifické prevence. Pro každý kurz vždy konkrétně formulujeme dílčí témata a cíle.

Nabídku programů najdete ZDE

„Dospěl jsem k pocitu, že jediné učení, které významně ovlivňuje chování, je osobou objevené, osvojené učení.“

Carl Rogers (psycholog)