OBJEVUJ ŽIVOT

 

OBJEVUJ HODNOTY

 

NAJDI SMĚR

1
1

Postoje a hodnoty

Pomáháme k utváření postojů a hodnot pro smysluplný a spokojený život i fungování společnosti.

OSOBNÍ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Posilujeme dovednosti potřebné k úspěšnému zvládání úkolů a výzev v životě.

Klima třídy

Přispíváme k formování a udržování pozitivních vztahů ve třídě a otevřené přátelské atmosféry.

Prevence

Naplňujeme cíle nespecifické i specifické primární prevence rizikového chování.

Fungující koncept

Používáme osvědčené prvky a postupy, vycházející z letité zkušenosti projektu „Orientační dny“.

Postoje a hodnoty

Pomáháme k utváření postojů a hodnot pro smysluplný a spokojený život i fungování společnosti.

OSOBNÍ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Posilujeme dovednosti potřebné k úspěšnému zvládání úkolů a výzev v životě.

Klima třídy

Přispíváme k formování a udržování pozitivních vztahů ve třídě a otevřené přátelské atmosféry.

Prevence

Naplňujeme cíle nespecifické, ale také specifické primární prevence rizikového chování.

Fungující koncept

Program má své specifické a osvědčené prvky, vycházející z letité zkušenosti projektu „Orientační dny“.

Co je invenio?

Invenio jsou třídenní pobytové kurzy tvořené tematickými, diskusními, pohybovými i netradičními aktivitami.
Program je postaven na osobní zkušenosti, protože člověk se učí nejlépe tím, co sám prožije.

Jsou určeny třídám 2. stupně ZŠ, středních škol a gymnázií.
(Každý kurz je realizován pro jednu školní třídu max. do 35 žáků/studentů)

Pro realizaci kurzů máme dlouhodobě k dispozici objekt v příjemném prostředí na okraji Prahy
s výborným zázemím, ubytováním i stravováním. 

Více informací zde

Programy

Naše kurzy plní preventivní, vzdělávací i výchovnou roli. Kromě toho, že jsou velmi efektivní prevencí ubližování a šikany, tkví jejich síla zejména v naplňování tzv. „druhého pilíře“ preventivního programu školy.
(Jak využít Invenio pro prevenci? Více zde)

Pobytový kurz má obrovskou výhodu v tom, že poskytuje dostatek času a prostoru věnovat se jednotlivým tématům, nechat rezonovat důležité otázky, zpracovat emoce nebo zažít „aha“ efekt v různých momentech. Mnohem lépe se vepíše do osobní zkušenosti a studenti z něj mohou ještě dlouho čerpat. Program je intenzivní a přitom zábavný. Ze zpětné vazby studentů víme, že pro mnohé představuje významný moment na jejich cestě, velký krok kupředu nebo zkrátka „nezapomenutelný zážitek“.

Aktuálně nabízíme pět kurzů s různým tematickým zaměřením. V dialogu se školou vždy specifikujeme dílčí témata, která v dané oblasti otevřeme, aby kurz jako celek dával smysl. Program tedy vytváříme na míru podle potřeb třídy a požadavků školy.

Nabídku programů najdete ZDE

„Dospěl jsem k pocitu, že jediné učení, které významně ovlivňuje chování, je osobou objevené, osvojené učení.“

Carl Rogers (psycholog)